آنا گاوالدا (1970) نوسنده‌ی معاصر فرانسوی  است.

او رمان‌های کوتاه زیادی نوشته است که بسیاری از آنها به فارسی ترجمه شده‌اند.