اریک هیل (1927-2014) تصویرگر و نویسنده‌ی کتاب‌های کودک بود.