استیو پارکر (1952) انگلستان متولد شد و در رشته‌ی زیست‌شناسی دانشگاه ولز، مدرک فوق لیسانس را دریافت کرد. او قبل از شروع نویسندگی، به عنوان یک دانشمند در موزه تاریخ طبیعی، سردبیر و  ویراستار در یک انتشارات  و  سردبیر مجله پزشکی، در اواخر دهه 1980 مشغول به کار بود. او عضو ارشد علمی انجمن زیست‌شناسی لندن است.