رولد دال (1916- 1990) در انگلستان در خانواده‌ای نروژی به دنیا آمد. در جنگ جهانی دوم خلبان جنگنده‌ی نیروی هوایی انگلستان بود و به سرعت به یکی از معروف‌ترین نویسندگان کودک و نوجوان تبدیل شد. او اخیرا بهترین نویسنده‌س قرن انگلستان لقب گرفته است. رولد دال تمام ایده‌هایش را در دفتر قرمزی می‌نوشت و ه روز کار نوشتن را با شش مداد نوک تیز و یک دسته کاغذ خط‌دار شروع می‌کرد.