فرهاد حسن‌زاده (1341، آبادان) از سال 1355 در کار داستان‌نویسی و روزنامه‌نگاری فعال بوده است. او تاکنون بیش از 50 کتاب منتشر و جوایز بسیاری دریافت کرده است. از جمله رمان عقرب‌های کشتی بمبک (نشر افق) در سال 90 از سوی جشنواره‌ی کانون پرورش فکری جایزه گرفت و در کتاب سال نیز تقدیر شد.